Znajomość produktu

  • Uwzględnienie wyrównania napięć w elementach szeregowych

    Uwzględnienie wyrównania napięć w elementach szeregowych

    Gdy komponenty są używane szeregowo, zwykle wymagane jest wyrównanie napięcia.Forma obwodu równoważenia napięcia jest pokazana na poniższym rysunku 1. Aby zapewnić zrównoważenie napięcia na elemencie, prąd przepływający przez pętlę równoważenia napięcia zwykle musi być większy niż ...
    Czytaj więcej